Echipa de conducere

DIRECTOR  – Prof. ing. Aurel PEICU

ADMINISTRATOR FINANCIAR – Daniela Mioara MUȘAT

SECRETAR ȘEF – Claudia STAN

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Aurel PEICU – director

Carmena GOJNEA – profesor

Valeriu RUSE – profesor

Florin Ştefan MARCU- profesor

- reprezentant Primar

- consilier local

- consilier local

- reprezentant părinți

- reprezentant elevi