Comisii

1. CONSILIU PENTRU CURRICULUM

      -    Peicu Aurel – președinte

-          Pavalașc Claudia – director

-          Aria curriculară ‘’ Limba și Comunicare’’- responsabil: prof. Buzoianu Elena

-          Aria curriculară ‘’Matematica și Științe ale naturii’’ – responsabil: prof. Marcu Ștefan Florin

-          Aria curriculară  ‘’Om și Societate’’ – Arte- responsabil: prof. Budu Ionel

-          Aria curriculară  ‘’ Tehnologii’’– responsabil: prof. Nicolescu Aurelian Daniel

-          Aria curriculară  ‘’ Educație fizică și Sport’’– responsabil  prof. Șerban Iulian

-          Aria curriculară  ‘’ Consiliere și Orientare’’– responsabil: prof. Cantoneru Marinică

2. ȘEFII CATEDRELOR

-    Limba și Comunicare: Buzoianu Elena

-    Matematică și științe: Marcu Ștefan Florin

-    Fizică, chimie, biologie: Dudău Victoria

-    Mecanica + Electrotehnică: Iană Ecaterina

-    Autovehicule Rutiere + TIC: Ruse Valeriu

-    Om si societate + Arte: Budu Ionel

-    Educație fizică și sport – Șerban Iulian

-    Tehnologii: Nicolescu Aurelian Daniel

-     Consiliere și orientare: Cantoneru Marinică

-     Comisie pentru curriculum: Peicu Aurel

-     Comisia pentru eveluarea și asigurarea calității: Gojnea Carmena

3. ARIA CURRICULARA:  LIMBA SI COMUNICARE

-          Buzoianu Elena – responsabil

-         Rațiu Gabriel Dinu

-         Petre Eliza

         COMISIA / CATEDRA METODICĂ LIMBI STRĂINE

-          Rațiu Gabriel Dinu – membru

-          Petre Eliza – membru

4. ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

-          Marcu Ștefan Florin – responsabil

-          Gagiu Gheorghe – membru

-          Dudău Victoria – membru

-          Păun Mădălina – membru

5. ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE – ARTE

-          Budu Ionel – responsabil

-          Nicolae Constantin – membru

-          Stancu Florica – membru

6. ARIA CURRICULARĂ: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

-          Șerban Iulian – responsabil

-          Bălan Ion - membru

7. ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII

-          Nicolescu Aurelian Daniel – responsabil

I.  Comisia / catedra metodică ”Autovehicule rutiere + TIC”

 -        Ruse Valeriu – responsabil

-         Peicu Aurel

-          Nicolescu Aurelian Daniel

-          Păun Georgel

-          Cantoneru Marinică

-          Shmit Ștefan

II.  Comisia / catedra metodică ”Mecanică + Electrotehnică”

-         Iană Ecaterina  - responsabil

-         Pavalașc Claudia

-          Gojnea Carmena

-          Cazacu Paul

-          Niculae Dumitru

-          Călărașu Cristian

-          Truică Liviu

8. COMISIA CONSILIERE ȘI ORIENTARE

-      Buzoianu Elena  ( diriginte cls. a IX – a D ) – responsabil

-     Peicu Aurel ( diriginte cls. a XI – a A ) -  membru     

-     Iană Ecaterina ( diriginte cls. a XI – a D ) -  membru 

 -     Gojnea Carmena ( diriginte cls. a XI – a E ) -  membru      

-     Truică Liviu ( diriginte cls. a XII – a A ) -  membru

-     Șerban Iulian ( diriginte cls. a XII- a D ) -  membru

-     Păun Georgel ( diriginte cls. a IX – a E ) -  membru

-     Cazacu Paul ( diriginte cls. a IX  – a F ) -  membru

-     Ruse Valeriu  ( diriginte cls. II A) -  membru

-    Rațiu Gabriel Dinu ( diriginte cls. II B ) -  membru

-     Nicolescu Aurelian Daniel ( diriginte cls. a I – a A ) -  membru

-    Cantoneru Marinică  ( diriginte cls. I - B) – membru

-     Stancu Florica ( psiholog școlar ) – membru

9. COMISIA PENTRU ORAR

-          Iană Ecaterina – membru

-          Ruse Valeriu – membru

10. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SI A ALTOR FORME DE  SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI

I. Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Național de Protecție Socială ”Bani de liceu”

-          Pavalasc Claudia – președinte

-          Călărașu Delia Carmen – membru

-          Gojnea Carmena – membru

II. Comisia de acordare a burselor și ajutoarelor sociale

-         Peicu Aurel – responsabil

-         Marin Onița – secretară

-        Păun Georgel – membru

-       Diriginții claselor – membrii

11. COMISIA PENTRU SIGURANTA IN MEDIUL SCOLAR – P.S.I.

-          Cazacu Paul – responsabil

-          Tonciu Viorica - membru

-          Artimon Maria - membru

-          Olteanu Marian – membru

-          Stratides Nicolae – membru

-         Gheorghe Ion – membru

-         Călărașu Carmen

12. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE, PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE

-          Cantoneru Marinică – coordonator

-         Buzoianu Elena

-          Niculae Dumitru

-          Stancu Florica

-         Budu Ionel

-        Dudău Victoria

13. COMISIA PENTRU PERFECȚIONAREA METODICĂ

-          Nicolescu Aurelian Daniel – responsabil

-          Iana Ecaterina – membru

-          Marcu Florin – membru

14. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR PENTRU ANII TERMINALI

-          Iana Ecaterina – responsabil

-          Liceu – dirigintii claselor a XII-a  zi

15. COMISIA PENTRU  FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR

-          Gagiu Gheorghe - președinte

-          Dudău Victoria - membru

-          Păun Georgel – membru

-         Cazacu Paul – membru

-         Truică Liviu – membru

-          Marin Onița – secretar șef

16. COMISIA PARITARA

-          Pavalasc Claudia – presedinte

-          Iana Ecaterina

-          Musat Daniela

-          Reprezentantul sindicatului

17.  COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

-          Pavalasc Claudia – presedinte

-          Dudău Victoria - membru

-          Stancu Florica ( prof. consilier școlar ) - membru

-          Ruse Valeriu - membru

-          Chiriță Alexandru ( reprezentant al Consiliului Local )

-          Marin Adrian ( reprezentant al Poliției )

-          Simion Gabriela ( reprezentant al Comitetului de Părinți )

-          Popa Cosmina Florentina  ( reprezentant al Consiliului Elevilor )

19. COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

-         Cazacu Paul – responsabil

-        Iană Ecaterina – membru

-       Tonciu Viorica – membru

-       Shmit Ștefan – membru

-       Artimon Maria – membru

-       Călărașu Carmen – membru

-       Stratides Nicolae – membru

-      Olteanu Marian – membru

-      Ștefan Dumitra – membru

-       Lascu Stoian – reprezentant firmă de consultanță

20. COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ ȘI CONSILIERE PRIVIND ABATERILE DISCIPLINARE ALE ELEVILOR

-          Iană Ecaterina - președinte

-          Cantoneru Marinică – membru ( șeful Comisiei metodice a diriginților )

-          Stancu Florica – - membru ( consilierul psihopedagogic )

-          Simion Gabriela ( reprezentant al Comitetului de Părinți )

-          Popa Cosmina Florentina  ( reprezentant al Consiliului Elevilor )

     21. COMISIA CENTRALĂ DE INVENTARIERE

-          Iana Ecaterina – presedinte

-          Niculae Dumitru

-          Cazacu Paul

-          Nicolescu Aurelian Daniel

SUBCOMISIA NR. 1. – gestiune ………………………….. – magaziner     

 1. Iana Ecaterina  – presedinte
 2. Niculae Dumitru
 3. Cazacu Paul

SUBCOMISIA NR. 2. – gestiune ……………………… – tehnician

 1. I
 2. Cantoneru Marinica
 3. Nicolescu Aurelian Daniel

 SUBCOMISIA NR. 3. – gestiune …………………. – administrator patrimoniu

 1.  – presedinte
 2. Buzoianu Elena
 3. Calarasu Delia Carmen

SUBCOMISIA NR. 4. – inventarierea celorlalte elemente patrimoniale

 1. Manea Netu – presedinte
 2. Gojnea Carmena
 3. Ruse Valeriu