Comisii

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. Peicu Aurel – președinte
 2. Pavalașc Claudia – profesor
 3.  Aria curriculară ‘’ Limba și Comunicare’’- responsabil: prof. Buzoianu Elena
 4. Aria curriculară ‘’Matematica și Științe ale naturii’’ – responsabil: prof. Marcu Ștefan Florin
 5. Aria curriculară  ‘’Om și Societate’’ – Arte- responsabil: prof. Budu Ionel
 6. Aria curriculară  ‘’ Tehnologii’’– responsabil: prof. Nicolescu Aurelian Daniel
 7. Aria curriculară  ‘’ Educație fizică și Sport’’– responsabil  prof. Anton Gabriel
 8.  Aria curriculară  ‘’ Consiliere și Orientare’’– responsabil: prof. Stancu Florica

ȘEFII CATEDRELOR

 1. Limba și Comunicare: Buzoianu Elena
 2. Matematică și științe: Marcu Ștefan Florin
 3. Fizică, chimie, biologie: Dudău Victoria
 4. Autovehicule Rutiere + TIC: Ruse Valeriu
 5. Om și societate + Arte: Budu Ionel
 6. Educație fizică și sport – Anton Gabriel
 7. Tehnologii: Nicolescu Aurelian Daniel
 8. Consiliere și orientare: Stancu Florica
 9. Comisie pentru curriculum: Peicu Aurel
 10. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității: Gojnea Carmena

ARIA CURRICULARĂ:  LIMBA ȘI COMUNICARE

 1. Buzoianu Elena – responsabil
 2. Rațiu Gabriel Dinu – membru
 3. Gondoiu Carmen – membru

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

 1. Marcu Ștefan Florin – responsabil
 2. Gagiu Gheorghe – membru
 3. Dudău Victoria – membru
 4. Radu Elena Felicia – membru

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE – ARTE

 1. Budu Ionel – responsabil
 2. Nicolae Constantin – membru
 3. Artimon Elena Maria – membru
 4. Stancu Florica – membru
 5. Petcu Anca Elena – membru

ARIA CURRICULARĂ: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 1. Anton Gabriel– responsabil
 2. Bănățeanu Daniel – membru
 3. Nedelcu Cornel – membru
 4. Moise – Zanfir Daniel – membru

 ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII

 1. Nicolescu Aurelian Daniel – responsabil

I.  Comisia / catedra metodică ”Autovehicule rutiere + TIC”

 1.  Ruse Valeriu – responsabil
 2.  Peicu Aurel – membru
 3.  Nicolescu Aurelian Daniel – membru
 4. Păun Georgel – membru
 5. Cantoneru Marinică -membru
 6.  Shmit Ștefan – membru

II.  Comisia / catedra metodică ”Mecanică + Electrotehnică”

 1. Gojnea Carmena  – responsabil
 2.  Pavalașc Claudia – membru
 3. Niculae Dumitru – membru
 4. Călărașu Gigi Cristian – membru
 5. Truică Liviu – membru

  COMISIA CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 1. Ruse Valeriu ( diriginte cls. a IX – a A ) – membru
 2. Stancu Florica  ( diriginte cls. a IX – a B ) – membru
 3. Cantoneru Marinică ( diriginte cls. a IX- a C) -  membru
 4. Anton Gabriel ( diriginte cls. a IX- a D ) -  membru
 5. Gojnea Carmena ( diriginte cls. a X- a A ) -  membru  
 6. Gondoiu Carmen ( diriginte cls. a X – a B ) – membru
 7. Marcu Ştefan Florin ( diriginte cls. a X- a D ) -  membru
 8. Buzoianu Elena ( diriginte cls. a XI- a D ) -  membru
 9. Păun Georgel ( diriginte cls. a XI – a E) -  membru
 10. Nicolescu Aurelian Daniel ( diriginte cls. a XI – a F ) -  membru
 11. Budu Ionel ( diriginte cls. a XII – a D ) -  membru
 12. Ruse Valeriu  ( diriginte cls. II A) -  membru
 13. Cantoneru Marinică  ( diriginte cls. II - B) – membru
 14. Stancu Florica ( psiholog școlar ) – membru

COMISIA PENTRU CURRICULUM

 1. Peicu Aurel – președinte
 2. Pavalașc Claudia – membru
 3. Buzoianu Elena – membru
 4. Marcu Ștefan Florin – membru

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI, SCHEMELOR ORARE ȘI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

 1. Nicolescu Aurelian Daniel – membru
 2. Marcu Ştefan Florin – membru
 3. Pavalașc Claudia – membru

COMISIA DE ACORDARE A BURSEI BANI DE LICEU A BURSELOR PROFESIONALE ȘI AJUTOARELOR SOCIALE

 1. Pavalasc Claudia – președinte
 2. Călărașu Delia Carmen – membru
 3. Gojnea Carmena – membru
 4. Peicu Aurel – membru
 5. Artimon Maria – membru
 6. Stan Claudia – membru

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

 1. Pavalașc Claudia – responsabil
 2. Budu Ionel – membru
 3. Mușat Daniela Mioara – membru
 4. Buzoianu Elena – membru

COMISIA PARITARĂ

 1. Peicu Aurel – președinte
 2. Mușat Daniela – membru
 3. Niculae Dumitru – membru
 4. Buzoianu Elena – membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, ABSENTEISMULUI, A FACTORILOR DE CORUPȚIE  ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 1. Pavalașc Claudia – președinte
 2. Dudău Victoria - membru
 3. Stancu Florica – membru
 4.  Ruse Valeriu - membru
 5. Reprezentant al Consiliului Local
 6. Reprezentant al Poliției
 7. Reprezentant al Comitetului de Părinți
 8. Reprezentant al Consiliului Elevilor

 COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 1. Cantoneru Marinică – responsabil
 2.  Shmit Ştefan – membru
 3. Dumitru Nonica – membru
 4. Călăraşu Gigi Cristian – membru

COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ ȘI CONSILIERE PRIVIND ABATERILE DISCIPLINARE ALE ELEVILOR

 1. Rațiu Gabriel – președinte
 2. Stancu Florica – membru
 3. Peicu Aurel – membru

     COMISIA PENTRU CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE

 1. Nicolescu Aurelian Daniel – președinte
 2. Cantoneru Marinică – membru
 3. Moise – Zanfir Daniel – membru
 4. Dudău Victoria – membru
 5. Anton Gabriel – membru

COMISIA PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, RECEPȚIA LUCRĂRILOR ȘI RECEPȚIONAREA BUNURILOR INTRATE ÎN PATRIMONIU   

 1. Cantoneru Marinică - președinte
 2. Mitu Nicoleta – membru
 3. Peicu Aurel – membru

COMISIA PENTRU ELABORAREA ȘI PROMOVAREA OFERTEI ȘCOLARE ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN SĂPTĂMÂNA “ȘCOALA ALTFEL”

 1. Budu Ionel – președinte
 2. Niculae Dumitru – membru
 3. Buzoianu Elena – membru
 4. Peicu Aurel – membru
 5. Dudău Victoria – membru
 6. Păun Georgel – membru

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 1.  Gojnea Carmena – președinte
 2. Nicolae Constantin – membru
 3. Păun Georgel – membru
 4. Călăraşu Gigi Cristian – membru

COMISIA PENTRU REVIZUIREA PAS, REGULAMENTE ȘCOLARE

 1. Pavalașc Claudia – președinte
 2. Gojnea Carmena – membru
 3. Niculae Dumitru
 4. Nicolescu Aurelian Daniel
 5. Peicu Aurel

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

 1. Nicolescu Daniel – președinte
 2. Niculae Dumitru – membru
 3. Marcu Ștefan Florin – membru