Prezentare

    ISTORIC

La 15 iunie 1965 a luat fiinţă în Călăraşi o Şcoală de şoferi profesionişti, pentru care recrutarea candidaţilor se făcea din toată ţara.

În primii ani cursurile s-au desfăşurat într-un local al unei foste unităţi militare, ce dispunea de 30 de săli de clasă  şi de un parc auto format din 23 de camioane ” Steagul Roşu”.

Începând din 1976, Şcoala de şoferi profesionişti  devine Grupul Şcolar de Transporturi Auto Călăraşi având dublă subordonare ( faţă de Ministerul Învăţământuluişi faţă de Ministerul Transporturilor), recrutându-şi candidaţii din Călăraşi şi din localităţile învecinate.

Din 1981 şcoala funcţionează în actualul local  dotat cu 21 săli de clasă şi laboratoare, precum şi ateliere pentru practică.

Din 1983 Grupul Şcolar de Transporturi Auto Călăraşi îşi pierde dubla subordonare, rămânând doar în subordonarea Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, căpătând denumirea de Liceul Industrial Nr.4 Călăraşi pâna în 1990, când redevine Grupul Şcolar de Transporturi Auto Călăraşi. Începând cu decembrie 2012, scoala îşi schimbă denumirea în Liceu  Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi.

MISIUNEA

Misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate       grupurile de interese reprezentate în şcoală de profesori – elevi – părinţi şi     autoritatea locală, agenţi economici, ONG-uri constă în concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală şi profesională pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, pornind de la documentele educaţionale în vigoare.

Conducerea liceului urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de MEN, încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii  în dezvoltarea individuală a fiecărui cadru didactic. Promovăm  un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie, să aibă şanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

          ,, Cu răbdare şi pricepere să dăm copiilor o minte chibzuită,

                          un ideal  de viaţă potrivit Neamului nostru”

                                                                                          Simion Mehedinţi

 

   VIZIUNEA

Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, îşi propune să asigure tuturor elevilor  proveniţi din mediu multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltare intelectuală şi a carierei într-o Europă unită, prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional.